Barnehagene ønsker engasjement

Barnehagene over Norges land har hatt mange innrykk i media. Legger ved to av de her...

Barnehagene ønsker å belyse/synliggjøre behovet for mangfold av barnehager med god kvalitet.

Regjeringen og kommunene er i harde forhandlinger om hvor midlene skal brukes. Barnehage/skole foreslås det store kutt, som vil gå ut over tilbudet i barnehagene/skolene. 

oa innlegg-21112020

oa innlegg 2-25112020 (beklager dårlig kvalitet)