Styret i Huskestua barnehage

Styret i Huskestua barnehage 2023-2024

Styret 2024-2025

Styreleder Håkon Tvedt hakon.tvedt@gmail.com  
Styremedlem og leder Su Line Merete Holen line.merete.holen@gmail.com  
Styremedlem Marius Nermoen Marius.nermoen@gmail.com  
Styremedlem- daglig leder Roger Nestaas post@huskestua.no  
Styremedlem- ansattrepr. Silje Kristin Holen skh_1994@hotmail.no  
Varamedlem 1 Fredrik Odberg fredrik_odberg@hotmail.com  
Varamedlem 2      

 

Samarbeidsutvalget 2024-2025

Eierrepresentant- sitter også i styret Line Merete Holen line.merete.holen@gmail.com  
Eierrepresentant Maia Stenslette Rise maiarise@gmail.com  
Foreldrerepresentant Ida Larsen idalars1motorsport@outlook.com  
Foreldrerepresentant Jim-David Gauksrud jimgauksrud@gmail.com  
Varamedlem Live Houth Herheim Live.hf@hotmail.com  
Ansatt representant Lene Haga Lene_ThBr@hotmail.com  
Ansatt representant Anette Gaukerud anettegaukerud@gmail.com