Styret i Huskestua barnehage

Styret i Huskestua barnehage 2020-2021

Funksjon

Navn

 

Styreleder     

Raymond Gaukerud Eriksson

raymond.eriksson@moelven.com

Styremedlem  -eierrepresentant-

Marius Nermoen

marius.nermoen@gmail.com 

Styremedlem  -eierrepresentant-

Lise Sveine

Lise_Sveine@hotmail.com

Styremedlem  -ansattrepresentat-

Kjerstin Haugen

kjershau@hotmail.com

Styremedlem  -daglig leder-

Roger Nestaas

post@huskestua.no

 Samarbeidsutvalget 2020-2021

Funksjon

Navn

 

Leder, sitter i styret/su

Lise Sveine

Lise_Sveine@hotmail.com

Eierrepresentant

Marek Salak

marecki3415@wp.pl

Foreldrerepresentant

Silje Solberg 

Silje_49@hotmail.com 

Foreldrerepresentant

Nina Lillesolberg

published@live.com

Varamedlem

Tina Røisli 

tinaroisli@hotmail.com 

Ansattrepresentant

 

 

Ansattrepresentant

Rigmor Kolby

rigmor.kolby@gmail.com

Daglig leder

Roger Nestaas

post@huskestua.no