Styret i Huskestua barnehage

Styret i Huskestua barnehage 2022-2023

Styret 2022-2023

Styreleder Marius Nermoen Marius.nermoen@gmail.com  
Styremedlem og leder Su Lise Sveine lise_sveine@hotmail.com  
Styremedlem Håkon Tvedt hakon.tvedt@gmail.com  
Styremedlem- daglig leder Roger Nestaas post@huskestua.no  
Styremedlem- ansattrepr. Kjerstin Haugen kjershau@hotmail.com  
Varamedlem 1 Robert Skålerud Skaalrobert@hotmail.com  
Varamedlem 2      

 

Samarbeidsutvalget 2022-2023

Eierrepresentant- sitter også i styret Lise Sveine lise_sveine@hotmail.com  
Eierrepresentant Marek Salak marecki3415@wp.pl  
Foreldrerepresentant Tina Røisli tinaroisli@hotmail.com  
Foreldrerepresentant Jim-David Gauksrud jimgauksrud@gmail.com  
Varamedlem Kierra Samantha Ripman kierra@gmail.com  
Ansatt representant Heidi Amundsen heidiamu87@gmail.com  
Ansatt representant Anette Gaukerud anettegaukerud@gmail.com