Trafikksikkerhet

Her kommer en påminning om trafikksikkerheten i Huskestua barnehage! Dette gjelder alle som besøker Huskestua barnehage!