Gjøvikbarnehagene på offensiven for å belyse hvorfor barnehage er så viktig

Her legges ut artikler som blir sendt politikere og publisert i OA. Gå inn og les!

Gjøvikbarnehagene har utarbeidet 5 korte artikler som er blitt sendt politikerne i Gjøvik og OA. Dette gjør vi for å gi alle bedre innblikk i den viktige jobben som legges ned i barnehagene. Hvorfor skal vi ha barnehager med høy kvalitet. 

Håper artiklene er med på å engasjere og inspirere lesere til å bli mer nysgjerrig på hva skjer/jobbes med i barnehagene. 

Barndommens egenverdi

Barnehagen og barndommens egenverdi

Barns beste

Var det noen som sa bare lek

Tidlig innsats