Styret i Huskestua barnehage

Styret i Huskestua barnehage 2019-2020

Funksjon

Navn

 

Styreleder     

Jarle Sataøen

sataoen.j@gmail.com

Styremedlem  -eierrepresentant-

Raymond Gaukerud Eriksson

raymond.eriksson@moelven.com

 

Styremedlem  -eierrepresentant-

Lise Sveine

Lise_Sveine@hotmail.com

Styremedlem  -ansattrepresentat-

Kjerstin Haugen

kjershau@hotmail.com

Styremedlem  -daglig leder-

Roger Nestaas

post@huskestua.no

 Samarbeidsutvalget 2019-2020

Funksjon

Navn

 

Leder, sitter i styret/su

Lise Sveine

Lise_Sveine@hotmail.com

Eierrepresentant

Marek Salak

marecki3415@wp.pl

Foreldrerepresentant

Odd Kristian Hansen

oddkhansen@gmail.com

Foreldrerepresentant

Nina Lillesolberg

 

published@live.com

Varamedlem

Sarah Engan Johansen

sarahenganj@gmail.com

Ansattrepresentant

Ida Marie Bjørnerud

bjornerud@hotmail.no

Ansattrepresentant

Rigmor Kolby

rigmor.kolby@gmail.com

Daglig leder

Roger Nestaas

post@huskestua.no