Gjøvik som trafikksikker kommune

Ferdsel i trafikken og parkeringsplassen vår!

Gjøvik kommune er en trafikksikker kommune og det er noe vi alle må jobbe med.

Hva skal vi huske på?

Sikring i bil:

 • Sikre alle som sitter i bilen forsvarlig.
 • Barn under 140 cm høye skal sitte på barnesete/pute  i bilen.
 • Barn under 4 år skal sitte bakovervendt i bilen.
 • Beltet skal aldri under armen eller bak ryggen.
 • Stram alltid beltet!

Parkeringsplassen vår i barnehagen:

 • Kjør rolig til og fra parkeringsplassen.
 • Rygg alltid når du parkerer bilen.
 • Forlat aldri bilen med barn i bilen.
 • Forlat aldri bilen med motoren igang. 
 • Barn skal aldri åpne/lukke porten.
 • Barn får aldri lov til å gå ut porten uten følge av voksne. 

Trafikkopplæring:

 • Gjør barnet kjent i nærmiljøet der du bor/ferdes.
 • Gjør barnet kjent med veien til/fra barnehage/skole.
 • Gjør barnet kjent med trafikkreglene for fotgjengere.
 • Gjør barnet kjent med viktigtheten av bruk av sansene våres i trafikken.

 

Vi har ingen barn heller voksne og miste! Du som forelder utgjør forskjellen!

Du har lov og skal si ifra til de som evt. ikke retter seg etter disse trafikkreglene.