6. Februar 2020 Samefolkets dag

Samefolkets dag

Vi markerer samefolkets dag i barnehagen. Med samlingsstund hvor det vises film, musikk og effekter fra samefolket :)